Polityka prywatności

W związku wejściem rozporządzenia RODO z 25.05.2018, polityka prywatności na naszej stronie została zaktualizowana!
Działania zostały wykonane w trosce o komfort oraz bezpieczeństwo w korzystaniu z naszej Strony Internetowej.
W Polityce Prywatności wyjaśniamy, jakie dane i w jakim celu gromadzimy oraz przedstawiamy sposób ich przetwarzania.
Taki opis ukazuje fakt iż są one bezpieczne u Nas.
Spis treści
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
2. W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?
2.1. Informacje ogólne.
2.2. Dane zbierane podczas zgłoszenia serwisowego, zapytania ofertowego.
2.4. Dane zbierane automatycznie.
3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
3.1. Przetwarzanie danych na podstawie zgody.
4. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
5. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.
7. TWOJE PRAWA.
8. PROFILOWANIE I TARGETOWANIE.
9. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?
10. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH, W TYM NASZYCH PARTNERÓW
10.1. Analityka
10.1.1. Google Analytics
10.2. Analityka w celach reklamowych i w celu dostosowania treści
10.2.1. Piksel Facebooka
10.2.2. Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords
10.3. Spersonalizowana reklama
10.4. Pozostałe informacje
10.4.1. Wtyczki społecznościowe
11. PRYWATNOŚĆ DZIECI
12. LISTA PARTNERÓW, KTÓRZY ZBIERAJĄ DANE DLA WŁASNYCH CELÓW (INNI ADMINISTRATORZY)
13. BEZPIECZEŃSTWO
14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH ?

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu  Dariusz Gołąbek , Waldemar  Rabsztyn, Jacek Ujma spółka jawna 573 020 73 25 ul. Wałowa 3 42-200 Częstochowa działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W zakresie Strony Internetowej www.domsenioraczestochowa.pl Administrator danych jest zobowiązany do wykonywania obowiązku informacyjnego względem użytkowników o obsłudze wniosków, dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy: dsnadstrumykiem@o2.pl W zakresie danych zbieranych automatycznie opisanych w punkcie 2.4. Polityki Prywatności administratorami Twoich danych mogą być także nasi Zaufani Partnerzy.

2. W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE ?

2.1. Informacje ogólne
Współpraca z nami lub korzystanie z naszej Strony Internetowej lub usług, może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, wymienionych w polityce prywatności.
2.2. Dane zbierane podczas zgłoszenia serwisowego, zapytania ofertowego
Podczas zgłaszania zapytania o usługę lub produkt poprosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych. Potrzebnych aby świadczyć Ci usługę, z której zamierzasz skorzystać. W przypadku wyrażenia zgody przez Ciebie w www.domsenioraczestochowa.pl (telefonicznie, e-mailowo), będziemy przetwarzać Twoje dane podane podczas zgłoszenia (telefonicznego, lub drogą elektroniczną) w celu świadczenia usług opisanych w regulaminie. Tymi usługami będą m.in.: usługa sprzedaży, usługa reklamacji, usługa serwisowa, usługa wysyłki, usługa Komentarzy/Recenzji, powiadomienia, konkursy, itd. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę będziemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w celach marketingowych naszych oraz naszych Partnerów lub innych podmiotów współpracujących.
2.4. Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty w www.domsenioraczestochowa.pl, i kiedy korzystasz z naszych profili społecznościowych, będą zbierane automatycznie. Dane pozyskane automatycznie w www.domsenioraczestochowa.pl Podczas korzystania przez Ciebie z www.domsenioraczestochowa.pl, zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z www.domsenioraczestochowa.pl, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje. Więcej na ten temat przeczytasz w punkcie 9 Polityki Prywatności. Jeśli wyrazisz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii oraz zgodę na profilowanie przy korzystaniu z jednego z Serwisów zgoda ta będzie się odnosiła również do całej grupy naszych Fanpage (Google+, Twitter, Facebook, Pinerest, Pinger, Tumblr, YouTube) oraz stron internetowych powiązane z www.domsenioraczestochowa.pl

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE ?

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych.  Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.
3.1. Przetwarzanie danych na podstawie zgody
Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda. Będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie, w tym na profilowanie Twoich danych osobowych, w celu dopasowywania treści, reklam i innych usług oferowanych przez nasz www.domsenioraczestochowa.pl i naszych Partnerów. Więcej na ten temat przeczytasz w punkcie 8 Polityki Prywatności.
Jeśli wyrazisz taką zgodę, będziemy także przesyłali Ci telefonicznie (np. poprzez sms lub mms) lub elektronicznie informacje handlowe na temat naszych towarów i usług lub towarów lub usług naszych Partnerów lub podmiotów współpracujących.

4. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE ?

W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE ?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są: nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki; podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe; nasi Zaufani Partnerzy; inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, spółki z naszej grupy kapitałowej; organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w www.domsenioraczestochowa.pl. Twoje dane zebrane w trakcie korzystania z www.domsenioraczestochowa.pl przechowujemy przez okres 13 miesięcy od dnia ich pobrania lub prac trwających na serwerze. Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, o czym więcej przeczytasz w punkcie 9 do Polityki Prywatności. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

7. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami: mailowo lub korespondencyjnie: Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania. Przysługuje Ci: prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”); prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego; od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu; od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych; jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody: możesz skorzystać z maila kontaktowego. możesz też skorzystać tradycyjnej formy korespondencyjnej – list. Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów IT, przetworzenie Twojego oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 2 dni roboczych od otrzymania przez Ciebie naszego potwierdzenia. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. PROFILOWANIE I TARGETOWANIE

W naszym www.pc-net.pl zarówno my, jak i nasi Partnerzy zamieszczamy reklamy targetowane oraz reklamy profilowane.
Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością. Z tego względu możliwe jest targetowanie reklamy w oparciu np. o wybór medium, czas emisji reklamy, czy kontekst jej emisji. Profilowanie z kolei to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam oraz naszym Partnerom bardziej szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi. Reklamy i treści wyświetlane w naszym www.domsenioraczestochowa.pl mogą być targetowane lub profilowane, czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o określonych cechach, wg różnych kryteriów. Kryteria te to: geolokalizacja: kraj, miasto, województwo; emisja na www.domsenioraczestochowa.pl; emisja na artykuły o określonej tematyce; informacje techniczne nt. Twojego urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia (PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język ustawiony w systemie, rodzaj łącza internetowego – ten rodzaj profilowania jest wykorzystywany np. do ograniczania emisji specyficznych formatów lub kreacji reklamowych, które funkcjonują tylko przy określonych warunkach technicznych (np. tylko na PC). W naszym www.domsenioraczestochowa.pl na potrzeby profilowania reklam i treści dokonujemy też podziału użytkowników (a w zasadzie podziału grup cookie, które ci użytkownicy reprezentują oraz podziału identyfikatorów urządzeń) na segmenty. W takich sytuacjach dokonywane przez nas profilowanie ma bardziej zaawansowany charakter, gdyż dopasowujemy wówczas treści i reklamy według zachowania użytkowników w www.domsenioraczestochowa.pl.
Powyższe informacje na Twój temat zbierane przez nas i przez naszych Partnerów mogą być także wykorzystywane do profilowania reklam i treści poza www.domsenioraczestochowa.pl. W niektórych sytuacjach dokonywane przez nas całkowicie zautomatyzowane profilowanie będzie profilowaniem o szczególnym skutku, gdyż może ono w istotny sposób na Ciebie wpływać w sytuacjach, gdy Twoja sytuacja osobista (ciężkie położenie, depresja) uczynią Cię szczególnie podatnym na personalizowaną reklamę lub spersonalizowane treści.

9. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ?

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz www.domsenioraczestochowa.pl zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie oszacować, jak dużym zainteresowaniem cieszy się nasz www.domsenioraczestochowa.pl. Stosujemy także inne technologie tego typu, tj. zapis i odczyt informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz www.domsenioraczestochowa.pl. Zbieranie informacji, które strony oraz podstrony odwiedzasz częściej, dzięki czemu możemy lepiej rozwijać poszczególne usługi i oferty sprzedaży. Dzięki Tobie nabywamy wiedzę, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, aby świadczyć jak najbardziej profesjonalne usługi. Pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane są przez www.domsenioraczestochowa.pl do utrzymania sesji i ustawień użytkownika, a także do tworzenia statystyk, badań i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony www.domsenioraczestochowa.pl. Na skutek dostępu do danych zawartych w plikach cookies oraz poprzez technologię localStorage uzyskujemy podczas Twojej wizyty w www.domsenioraczestochowa.pl rodzaj danych wskazane w punkcie 2.4. Polityki Prywatności. Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Sklepu Internetowego.Z uwagi na okres przechowywania w ramach www.domsenioraczestochowa.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
Z uwagi na funkcję stosujemy w ramach www.domsenioraczestochowa.pl następujące rodzaje plików cookies:
a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach www.domsenioraczestochowa.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach www.domsenioraczestochowa.pl;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony www.naprawadrukarke.pl;
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.
Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez współpracujących z DOM SENIORA reklamodawców oraz partnerów, o czym przeczytasz jeszcze w punkcie 10 Polityki Prywatności.
Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies oraz technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID)– co do zasady – nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies, technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID). Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Twojej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może. Elementy zapisane przy użyciu localStorage – w odróżnieniu do plików cookies – nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia na żądanie użytkownika. Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z www.domsenioraczestochowa.pl. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie www.domsenioraczestochowa.pl w pełnym zakresie.
Zebrane dane, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy wykorzystywali do profilowania, o którym mowa w punkcie 8 niniejszej Polityki Prywatności oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne na www.domsenioraczestochowa.pl oraz w Internecie. Do tych samych celów ww. dane będą także wykorzystywać nasi Partnerzy wymienieni w punkcie 12 niniejszej Polityki Prywatności. Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies oraz informacji przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej na dwa sposoby. Pierwszy z nich jest możliwość wyrażenia zgody poprzez zaznaczenie zgody w oknie dotyczącym zgody na cookies, jakie będzie się pojawiało przy wejściu na nasz www.domsenioraczestochowa.pl. Drugim sposobem jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz technologii localStorage lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji jw., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez nas oraz naszych Partnerów ww. technologii w wyżej opisany sposób. Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.
Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i localSstorage w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.
Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z www.domsenioraczestochowa.pl i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te przeważnie pozwalają też zarządzać cookies.
Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer;=95647
Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 12
Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies.
Dla wyłączenia technologii localStorage wskazane jest wykonać poniższe czynności w zależności od posiadanej przeglądarki:
Internet Explorer:
naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „’Pliki cookie i dane witryn sieci Web’” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” -> w dziale „Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.
Mozilla Firefox:
naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii ‘dom.storage.enabled’ zamienić domyślną wartość ‘true’ na ‘false’.
Chrome:
naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
Opera:
z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage.
w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię ‘localStorage’ ustaw „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain Quota For localStorage”.
Safari:
należy wybrać polecenie menu Safari -> Preferencje (naciśnięcie Cmd+), a następnie Prywatność.
w miejscu “Zarządzaj danymi witryn” należy zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć Usuń lub Usuń wszystko.
Google Analytics:
Aplikacja umożliwiająca wyłączenie śledzenia – blokowanie wykorzystywania swoich danych w Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Dom Seniora Nad Strumykiem nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronie wwww.domsenioraczestochowa.pl. Aby usunąć tymczasowe pliki i ustawienia w Aplikacjach Mobilnych możesz odinstalować daną aplikację i zainstalować ją na nowo ewentualnie przeprowadzić konfigurację ustawienia systemów operacyjnych:
Android: Należy wejść w Ustawienia -> Aplikacje -> odszukać daną aplikację i w obrębie tej aplikacji poszukać miejsca, gdzie zarządza się pamięcią i kliknąć komendę „wyczyść pamięć” (może to się to też nazywać pamięcią podręczną lub cache) lub kliknąć komendę „wyczyść dane aplikacji”. Cache czy pamięć podręczna oznacza wszystkie dane, które mają przyspieszyć działanie aplikacji, np. pobrane zdjęcia itp. Dane aplikacji to z kolei wszystkie dane i ustawienia (także dane logowania), które w pamięci zostały zapisane. iOS: W systemie iOS nie można wyczyścić pamięci podręcznej aplikacji. W takiej sytuacji należy aplikację usunąć i pobrać ją ponownie.

10. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH, W TYM NASZYCH PARTNERÓW

W celu świadczenia naszych usług w profesjonalny sposób, posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszym www.domsenioraczestochowa.pl realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących. Listę podmiotów (innych administratorów danych), które przy pomocy danych zebranych w www.domsenioraczestochowa.pl realizują własne cele zamieściliśmy w punkcie 12 Polityki Prywatności.
Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:
10.1. Analityka
10.1.1. Google Analytics
www.domsenioraczestochowa.pl używa narzędzia Google Analitycs dostarczane przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z www.domsenioraczestochowa.pl, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszym www.domsenioraczestochowa.pl jest anonimizacja adresów IP, która powoduje iż nie są upubliczniane (komentarze/recenzje) adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google. Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
W Aplikacjach Mobilnych nie ma możliwości by zablokować funkcjonowanie tego narzędzia. Jedynym rozwiązaniem jest tutaj usunięcie danej aplikacji.
10.2. Analityka w celach reklamowych i w celu dostosowania treści
10.2.1. Piksel Facebooka
Do mierzenia skuteczności reklamowania naszej Strony Internetowej za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników na www.domsenioraczestochowa.pl. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie: emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenie grup odbiorców reklam, analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę, używania innych narzędzi reklamowych Facebooka. Informacje o danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs , w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.
10.2.2. Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords
Do mierzenia skuteczności reklamowania www.domsenioraczestochowa.pl za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą (czy zakończył działanie), które określiliśmy jako wartościowe. Efektem jest możliwość wydajniejszego optymalizowania prowadzonych przez nas w obrębie platformy Google AdWords działani promocyjnych. Z użyciem narzędzi: widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów, znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy, automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych, widzimy, ilu klientów przetwarza naszą reklamę na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym, możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny.
Informacje o danych przetwarzanych przez naszego partnera znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref;_topic=3119146
10.4. Pozostałe informacje
10.4.1. Wtyczki społecznościowe
Przy niektórych treściach na www.domsenioraczestochowa.pl stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter, NK (Nasza Klasa), GG (Gadu-Gadu), Wyko, Pinger,. Za pomocą tych funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić.
Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook „Lubię to”, przycisk Google+ lub Twitter, NK (Nasza Klasa), GG (Gadu-Gadu), Wyko, Pinger mogą zostać w niżej opisany sposób pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe. Przy przeglądaniu treści naszej Strony Internetowej, w której zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedziłeś nas z danego adresu IP lub ID urządzenia.
Jeżeli jesteś równocześnie zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Twoje odwiedziny na stronie do Twojego profilu. Również gdy skorzystasz z wtyczek społecznościowych i np. polecisz artykuł bądź inne treści, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Twojego profilu. Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy przypisał wizytę na naszych stronach do Twojego danego konta użytkownika, powinieneś wylogować z danego serwisu na czas korzystania z www.domsenioraczestochowa.pl. Wskazujemy, że dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Twoją wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Wskazane jest abyś zapoznał się z aktualną treścią, dotyczącą ochrony danych osobowych niżej wskazanych operatorów serwisów społecznościowych. Na naszych stronach stosowany jest m.in. tzw.

Przycisk „Lubię to” spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Politykę prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

Przycisk Google+ obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Odpowiednia polityka prywatności znajduje się pod adresem: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Twitter spółki Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,0San Francisco, CA 94107; polityka prywatności pod adresem: http://twitter.com/privacy.

Przycisk Wykop, Wykop Sp. z o.o. 60-351 Poznań ul. Zakręt 8 https://www.wykop.pl/polityka-prywatnosci

Przycisk NK, obsługiwany jest przez Warszawa 02-672 Domaniewska 52 https://nk.pl/nk_policy

Przycisk GG, obsługiwany jest przez Xevin Consulting Limited z siedzibą na Cyprze, z adresem siedziby: 17, Gr. Xenopoulou street, P.C. 3106 Limassol, https://www.gg.pl/prawne/polityka-prywatnosci/

Przycisk Pinger, usługę świadczy Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie http://onas.wp.pl/poufnosc.html?ticaid=11b562

11. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Przedstawione przez nas usługi jako oferty nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych.
Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

12. LISTA PARTNERÓW, KTÓRZY ZBIERAJĄ DANE DLA WŁASNYCH CELÓW (INNI ADMINISTRATORZY)

Poniżej przedstawiamy listę Partnerów oraz stosowanych przez nich polityk prywatności, którzy uzyskują dostęp do danych zbieranych automatycznie za pośrednictwem www.domsenioraczestochowa.pl i wykorzystują te dane także do własnych celów: GOOGLE www.google.com/about
Reklamodawcy
W trakcie organizowanych przez nas kampanii reklamowych pewne Państwa dane mogą pozyskać nasi reklamodawcy. Głównie są to dane zebrane przy pomocy plików cookies i im podobnych technologii, które służą do oceny skuteczności danej kampanii reklamowej.

13. BEZPIECZEŃSTWO

Przykładamy wiele starań w kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Skutkiem czego w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie www.domsenioraczestochowa.pl wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Z powyższych względów wskazane będzie okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.
Definicje normatywne wprowadzone przez RODO
W Rozporządzeniu zdefiniowano na nowo (zmieniono) dotychczas funkcjonujące pojęcia normatywne, w tym m. in. takie podstawowe jak (art. 4 Rozporządzenia): „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; „zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie; „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;  „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych; „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;  „przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą