Pomoc dla seniora – dodatek i zasiłek pielęgnacyjny

Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny - czym się różnią?

W dzisiejszych czasach świat jest tak kreowany aby dostosować go do życia obywateli i poprawić ich jakość życia. Wobec tego powstają różnego rodzaje formy wsparcia finansowego, które są przeznaczone dla odpowiedniej grupy społecznej, którą należy po prostu spełniać.  Niemniej jednak pomimo tak dużego postępu jaki oferuje obecny świat wobec zamieszkujących go jednostek zdarza się, że osoby często nie mają świadomości oraz wiedzy co im się należy w zamieszkującym państwie. Utarł się natomiast stereotyp ciągłego narzekania się na zły los, na niedobry rząd i na nic nierobiących urzędników, którzy żerują na cudzych pieniądzach. To bardzo przykra prawda ale niestety ma ona swoje odbicie w rzeczywistości. Co więcej taka opinia pochodzi zwykle od osób, które nie mają bladego pojęcia na temat przysługujących świadczeń niemniej jednak mają zwykle najwięcej do powiedzenia w danym temacie, sama zaś wizyta w urzędzie napawa zwykle taką jednostkę obawą oraz lękiem.

Wsparcie dla Seniora

ednymi z przysługujących świadczeń są dodatek pielęgnacyjny oraz zasiłek pielęgnacyjny. Ze względu iż bardzo często pojęcia te są ze sobą mylone bądź traktowane jako zamienne warto podkreślać, że są to dwa całkowicie inne świadczenia. Różnica pomiędzy nimi wynika z ustawy, kwoty świadczenia, podłoże przyznania jak i instytucją, która jest zobowiązana oraz odpowiedzialna za udzielane wypłaty.

  • Dodatek pielęgnacyjny – aby go otrzymać wymagane jest otrzymanie postanowienia od lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy się on osobom, które z różnych powodów przynależą do specjalnej grupy społecznej charakteryzującej się między innymi kompletnym brakiem zdolności do podjęcia aktywności zawodowej lub samodzielnego życia. Ponadto dotyczy on osób przebywających na emeryturze lub rencie pod warunkiem, że osoby te ukończyły 75lat oraz nie stacjonują w żadnym domu opieki.
Jak otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny pierwsze kroki należy skierować w kierunku wypełnienia wniosku który należy złożyć wraz z materiałami lekarskimi potwierdzającymi wyżej wymienione dolegliwości. W kolejnym etapie osoba składająca wniosek jest wysyłana na badania lekarskie orzecznika ZUS. W przypadku gdy lekarz potwierdzi niemożność do podjęcia pracy oraz samodzielnego bytu jednostka otrzymuje dodatek pielęgnacyjny. W przypadku 75latków  nie ma przymusu złożenia wniosku ze względu iż każda osoba, która osiągnie wskazany wiek może ubiegać się o świadczenie, które otrzymuje z urzędu. Obecnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to kwota 208,67zł.

  • Zasiłek pielęgnacyjny – Podstawą do jego ubiegania jest posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub stwierdzonej niepełnosprawności o konkretnym stopniu. Swoim zasięgiem obejmuje on głównie osoby niepełnosprawne w tym: dzieci, osoby, które ukończyły 16 rok życia posiadające orzeczenie o stopniu znacznym oraz umiarkowanym (warunkiem jest osiągnięcie stopnia umiarkowanego zanim osoba skończyła 21 lat), a także osobom które ukończyły 75 rok życia.
Jak otrzymać świadczenie?

Podobnie jak wyżej podstawą do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego jest złożenie wniosku w urzędzie miasta lub gminy, z którego rodzina otrzymuje zasiłek rodzinny. W skład wniosku wchodzi dowód osobisty, kserokopia orzeczenia jaką posiada określona osoba a także odpis dokumentu urodzenia. W przypadku występowania w imieniu osoby dorosłej należy posiadać również upoważnienie do wykonywania powyższych czynności. Maksymalny czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku to 30 dni. Zasiłek pielęgnacyjny najczęściej wydawany jest na czas, na jaki zostało wydane dane orzeczenie osoby,  natomiast w przypadku osób, których dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz osób powyżej 75 roku życia – świadczenie przyznane jest na stałe.

Powyższe wyjaśnienia w idealny sposób pokazują różnice występujące pomiędzy tymi dwoma świadczeniami jakie może otrzymać osoba, spełniająca określone kryteria. Warto zatem interesować się bądź nawet wybrać się na wizytę informacyjną do urzędu w celu doinformowania się na temat konkretnych przesłanek jakie przemawiają za interesującym nas świadczeniem.